Política de Privacitat

Els informem que, d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem a la seva disposició la següent informació:

El responsable del tractament de les seves dades és Janer de 1915, S.L., amb CIF: B17620345i domicili a Llívia, C/ Calvera, 2 - CP 17527. Le informem que tractarem la informació que vostè ens faciliti per tal de contestar la seva sol·licitud d'informació i els seus suggeriments. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió.

No comunicarem les seves dades. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, vostè podrà oposar-se o sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per exercir dels drets abans esmentats, vostè haurà d'enviar una sol·licitud per escrit a info@hotelbernatdeso.com, acompanyada del seu document d'identitat.

Davant de qualsevol fet que consideri com una infracció de la normativa vigent en protecció de dades, pot formular denúncia per escrit davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) o davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD).

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment atorgat en marcar la casella d'acceptació al final del formulari.